Pasukan Pengurusan

Dr. Haji Musa Ali
Pengarah dan Pengasas PIPPA
Pendaftar, Universiti Sains Malaysia

P : +604.653.6071
E : musa@usm.my
 
 

Mohd. Fadzli Rosli
Pembangunan Perniagaan

P : +604.653.6057
E : fadzli@usm.my
 

Firdaus Abu Bakar
Komunikasi Korporat

P : +604.653.6056
E : firdaus_abubakar@usm.my
 

Mohd. Zaidi Zainol Abidin
Pemasaran

P : +604.653.6745
E : mzaidiza@usm.my
 

Yusnida Mohamed Tajudin
Pengurusan Pejabat

P : +604.653.6058
E : yusnida@usm.my
 

Mazleena Mahayudin
Kewangan

P : +604.653.6058
E : mazleena@usm.my
 

Nazri Mokktar
Pembantu Operasi

P : +604.653.6061
E : nazri_mokktar@usm.my